Ode aan de stoel. Nu 5+1 gratis
 1. Levering

  1. Studio Henk zal het aangekochte Product, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 183 kalenderdagen na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant leveren. Indien dit niet mogelijk blijkt kan de Klant verzoeken om: (i) het terugstorten van het betaalde bedrag ofwel (ii) het toesturen van een vervangend Product van gelijke waarde.  

  2. Als een (leverings)termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit indicatief en nooit een fatale termijn. Indien de overeengekomen termijn dreigt te worden overschreden zal Studio Henk de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over de vertraging. 

  3. De Levering zal plaatsvinden doordat het aangekochte Product bij de klant thuis bezorgd wordt, nadat de Klant een afspraak voor deze levering heeft gemaakt met de transportpartner van Studio HENK. De kosten voor Levering staan per land aangegeven op de Website. 

  4. Aangekochte Producten, met uitzondering van wandkasten, dressoirs en wandplanken, die bij de Klant thuis bezorgd worden, worden bij Levering in Nederland en België gemonteerd. Wandkasten, dressoirs en wandplanken worden slechts bezorgd en niet gemonteerd. Ook uitgesloten van montage zijn producten niet uit de meubelcategorie zoals samples, merchandise en accessoires. 

  5. Indien de Levering buiten Nederland en België dient plaats te vinden wordt het aangekochte Product enkel bezorgd en niet gemonteerd.

  6. De Klant staat ervoor in dat het aangekochte Product de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kan bereiken. Indien het aangekochte Product toch niet naar binnen kan en er extra inspanningen noodzakelijk zijn, zijn de extra kosten voor rekening van de Klant. Hierbij kan worden gedacht aan de noodzaak tot het gebruik van bijzondere hulpmiddelen. 

  7. Studio Henk en haar transportpartners hebben het recht de Levering af te breken indien de betreffende transporteur aangeeft dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en overige meerkosten komen dan voor rekening van de Klant.

  8. Transport en eventuele montage naar/op een hogere verdieping is mogelijk in overleg met de transporteur en volledig op risico en kosten van de Klant.

  9. De Klant dient aanwezig te zijn ten tijde van de Levering. Indien de Klant niet aanwezig is, wordt een bedrag ter hoogte van € 99,- aan annuleringskosten in rekening gebracht aan de Klant. 

  10. Door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen kan de Levering onverhoopt en incidenteel buiten de aangegeven tijdsindicatie plaatsvinden. In een dergelijk geval zullen de in artikel 5.9 genoemde annuleringskosten komen te vervallen indien de Klant niet aanwezig is.

  11. Studio Henk is niet aansprakelijk voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang. Deze schade komt voor rekening en risico van de Klant.