ALGEMENE VOORWAARDEN – Studio HENK B.V.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst die wij, Studio HENK B.V. (met KvK-nummer: 69367892), met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via sales@studio-HENK.nl of per post: Studio HENK B.V., Cruquiusweg 94C, 1019 AJ Amsterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 020 233 38 20. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

 1. Wij verkopen meubels (zoals eetkamer tafels, stoelen, banken) via onze webshop op www.studio-HENK.nl, per telefoon en in onze fysieke winkel aan de Cruquiusweg 94C, 1019 AJ in Amsterdam.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. Studio HENK kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 3. Sommige producten zijn op maat gemaakt en kunnen daarom verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een product.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van Studio HENK zijn vrijblijvend. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van een product en diensten.

Artikel 2 – Bestellingen

 1. Als u een bestelling plaatst via de webshop dient u uw gegevens in te vullen (naam en adres).  U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan.
 2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst stuurt Studio HENK een bevestiging daarvan per email.
 3. U kunt het bestelde product wijzigen binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging van de bestelling.
 4. Studio HENK mag een verzoek tot wijziging van een product weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden (zoals wijziging van een op maat gemaakt product).

Artikel 3 - Betalingen

 1. De (totale) prijs inclusief btw van de producten staat in onze webshop aangegeven. Nadat producten zijn besteld worden de prijzen daarvan niet verhoogd.
 2. Bij een webshopbestelling dient u een aanbetaling ter hoogte van €500,- inclusief btw te betalen. Als u handelt vanuit beroep of bedrijf en een zakelijke bestelling doet dient u 50% vooraf te betalen. Het resterende bedrag kan voorafgaand aan levering worden overgemaakt per bankoverschrijving of bij levering of ophalen van de producten gepind worden. Als u buiten Nederland of België een bestelling doet dan dient u het gehele bedrag voorafgaand aan levering te betalen. Wanneer u telefonisch of per mail een  bestelling plaatst kunt u de aanbetaling overmaken per bankoverschrijving.
 3. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL, PayPal, credit card en Mister Cash.

Artikel 4 - Leveringen

 1. U kunt het product in Haarlem op het adres A. Hofmanweg 7, 2031 BH Haarlem afhalen of laten bezorgen en monteren. Levering in Nederland is kosteloos. Als u op de eerste etage woont of hoger wordt er een toeslag van €29,- (incl. btw) in rekening gebracht. Levering in België kost €49,- (incl. btw) ook hier geldt als u op de eerste etage woont of hoger er een toeslag van €29,- (incl. btw) in rekening gebracht.  Kosten voor levering aan overige landen staan per land aangegeven op de website.
 2. Bestelde tafels worden bij levering in Nederland en België gemonteerd. De overige producten worden enkel bezorgd. Bestelt u echter naast een tafel nog andere producten die in Nederland of België worden bezorgd dan worden alle producten gemonteerd*. * LET OP: wandkasten worden nooit gemonteerd.
 3. Als u een product laat bezorgen buiten Nederland en België dan worden producten enkel bezorgd en niet gemonteerd.
 4. Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. JP Haarlem Delivery verzorgt de distributie.
 5. Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels, die het vervoeren van uw goederen kunnen bemoeilijken verwijderd zijn (kastjes, schilderijen, lampen etc.). Dek ook kwetsbare vloeren, muren en doorgangen af en/of attendeer onze chauffeur op de kwetsbaarheid.
 6. Studio HENK is niet aansprakelijkheid voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang. Wel helpen wij u graag om het product binnen te plaatsen.
 7. U dient aanwezig te zijn tijdens levering, anders brengen wij annuleringskosten in rekening.
 8. Indien een product niet naar binnen kan en andere transportmiddelen (takel of verhuislift) moeten worden ingezet, is dit volledig voor rekening en risico van u.
 9. JP Haarlem Delivery heeft het recht om een levering af te breken indien de chauffeur aangeeft dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor rekening van u.
 10. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden.
 11. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd, dan kunt u contact opnemen met JP Haarlem Delivery telefoon 023 5160699.
 12. De leveringstermijnen in de bevestiging van de bestelling zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling snel te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 150 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 - Wijziging Leveringsdatum

U kunt de geplande leveringsdatum van de bestelling tot 3 maanden voor de geplande leveringsdatum wijzigen via sales@studio-HENK.nl. Indien u binnen 24 uur voor de geplande leveringsdatum de datum wilt wijzigen dient u annuleringskosten ter hoogte van €45,- (incl. btw) te betalen.

Artikel 6 - Retour

 1. Als u als consument een salontafel of kruk via de webshop, per mail of per telefoon heeft besteld, mag u het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar sales@studio-HENK.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. U dient dus altijd het product in de originele niet beschadigde verpakking te retourneren. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten zoals omschreven in lid 2.
 2. Producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van u (zoals de gewenste maat en kleur) kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder vallen de volgende producten: eettafels, eettafelbanken, kussens voor eettafelbanken, zitbanken, eetkamerstoelen, fauteuils, wandkasten.

Artikel 7 – Garanties

 1. Studio HENK garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering kunnen worden gesteld.
 2. De garantie geldt niet wanneer het product verkeerd wordt gebruikt.
 3. De garantie geldt ook niet als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Studio HENK niets aan kan doen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de producten gaat pas over op u nadat het gehele bedrag door u is betaald.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website dan wel de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 2. Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient u zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Studio HENK hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Studio HENK kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar sales@studio-HENK.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. U heeft een garantie van 12 maanden op bladen en panelen mits alle instructies zijn opgevolgd en uitgevoerd. Het juiste binnenklimaat en voldoende onderhoud maken het gemakkelijker schoon te houden en verlengt de levensduur van het hout. Een gelakt of geolied werkblad zal door normaal gebruik slijten, dit is geen reden tot reclamatie. In sommige gevallen is er schade door materiaal of productiefouten. Deze klachten worden uiteraard in behandeling genomen. Uitgesloten zijn krassen en breuken in de lak of het paneel zelf. Zelfs bij normaal gebruik zullen bij een gelakt werkblad krassen en breuken in de lakafwerking ontstaan. Deze beschadigingen aan randen en oppervlak zijn geen onderdeel van garantie. Werkbladen die u zelf verwerkt of afwerkt vallen alleen op materiaal of productiefouten onder de garantie. Hierbij wordt per geval bekeken of de constructie schade heeft veroorzaakt aan de panelen.
 2. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Studio HENK de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan 2 maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam.