Bezoek een verkooppunt bij jou in de buurt

Onze commitment

Om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren, hebben we samenwerking- en transparantie toezeggingen gemaakt. Deze toezeggingen zijn de basis voor hoe we omgaan met onze partners en andere stakeholders, en welke informatie we met hen delen tijdens deze reis. 

Samenwerking
Het verduurzamen van een bestaand bedrijf is een proces, maar een hele industrie duurzamer maken is een nog grotere uitdaging. We geloven dat de weg naar verandering gevormd wordt door het delen van kennis. Om die reden proberen we actief onze partners – van de productieketen tot andere industrie leden – mee te nemen in het proces. We delen inzichten en best practices, en stellen vragen om zoveel mogelijk van elkaar te leren, zodat we samen naar een zero-waste meubelindustrie kunnen toewerken. 

Transparantie
We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze verduurzamingsproces, en willen bewust alleen informatie delen zodra die volledig correct, compleet en representatief is. 
We delen onze financiële status met onze werknemers op kwartaal- en jaarbasis, en begeleiden ze door de resultaten. We zijn transparant naar onze klanten en andere belanghebbenden toe over onze impact door het delen van een jaarlijks Impact Rapport dat onze vooruitgang en de uitdagingen bijhoudt. 
Ons volgende doel is het beter communiceren van de milieuvoetafdruk van onze producten. Dit zal ons helpen onze uitstoot naar beneden te brengen en zal klanten begeleiden in het maken van een duurzamere keuze. We hebben als doel de impact van elk product – beginnende met onze tafels – voor het eind van 2022 te kunnen delen.